Privacy protocol

Algemeen:
Stichting Kinderdorp Niedorp is als stichting verplicht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij verplicht zijn om onze bestuursleden, coördinatoren, vrijwilligers, sponsoren en derden ons doel van bewaren van persoonsgegevens kenbaar te maken. Welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden hebben wij deze verkregen.

Van welke personen worden gegevens verwerkt:
Stichting Kinderdorp Niedorp verwerkt gegeven van: (Oud-leden) organisatie, vrijwilligers, deelnemers, ouders deelnemers, sponsoren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:
De volgende gegevens worden verwerkt: naam, aders, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummers, geboortedatum, school, groep, huisarts, medicijngebruik.

Gebruik:
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van het evenement en niet voor andere doeleinden. De gegevens worden niet met derden gewisseld.

Bewaren gegevens:
Stichting Kinderdorp Niedorp bewaart deze gegevens op een afgesloten systeem bij de secretaris en de penningmeester. De gegevens worden bewaard volgens de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). De gegevens over de huisarts en het medicijngebruik worden na het evenement verwijderd.

Opvragen/wijzigen gegevens:
Indien iemand wenst dat de NAW gegevens niet bewaard worden en blijven dan kan dit aangeven worden door een mail te sturen naar info@kinderdorpniedorp.nl.

Foto’s en filmpjes:
Stichting Kinderdorp Niedorp heeft een website en een Facebookpagina en werkt samen met Pewi’s Nieuwspagina. In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd geen foto’s of filmmateriaal gebruikt mag worden. Tijdens het inschrijven via onze website van de deelnemers en vrijwilligers, wordt toestemming gevraagd voor het maken van foto’s en filmmateriaal van het evenement, om te gebruiken voor publicatie en voor Pewi’s Nieuwspagina. Mocht er toch nog iets geplaats zijn wat niet wenselijk is kant u contact met ons opnemen via info@kinderdorpniedorp.nl. Wanneer er door de ouders geen toestemming wordt gegeven, adviseren wij de ouders/verzorgers om dit met de deelnemertjes bespreekbaar te maken. Wanneer er foto’s gemaakt worden of als er gefilmd wordt, hier niet aan deel te nemen of te poseren.

Scroll naar boven