Algemene voorwaarden

Download hier de Algemene voorwaarden in PDF.

Organisatie:

Stichting Kinderdorp Niedorp bestaat uit: Ilona Smak, Suzanne Jaski, Marita van Langen, Evelien Bakker, Esther Smit, Francis Bouwens, Frank de Vries, Arjan de Geus en Edwin Westmeijer

Doelgroep:

Leerlingen van groep 3 tot en met 8 van basisscholen  in Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp, Winkel en Lutjewinkel. Maximaal 200 kinderen.

Lokatie:

Parkeerterrein van Voetbal Vereniging Nieuwe Niedorp aan de Dorpsstraat 215 in Nieuwe Niedorp.

Periode:

Eerste donderdag, vrijdag en zaterdag van de grote schoolvakantie.

Inhoud:

Er is een stichting gevormd van vrijwilligers die actief aan de slag gaan met de organisatie van het evenement. Kinderen gaan in groepjes en onder begeleiding van vrijwilligers aan de slag met het bouwen van hutten van hout. Groepjes leeftijdgenoten worden in groepjes bij elkaar ingedeeld. Groepen worden begeleidt door vrijwilligers. Ieder jaar wordt een thema vastgesteld. Dit thema komt tot uiting in groepsnamen, decoratie en activiteiten.

Groepsindeling:

De deelnemers worden in 3 hoofdgroepen verdeeld, nl. onder – midden – en bovenbouw.

Inschrijven en betalen:

Inschrijving uitsluitend via deze website. De inschrijfdatum wordt ruim van tevoren bekend gemaakt.  Kosten € 17,50 kind. Door middel van inschrijving verklaart u akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden.

Eten en drinken:

Er wordt voor eten en drinken gezorgd. Het is voor de deelnemers toegestaan om zelf ook een lunchpakket mee te nemen.

Annuleren:

Annuleren kan uiterlijk 4 weken voor de startdatum. Hierna wordt het inschrijfgeld niet meer teruggestort.

Wijziging gegevens:

Wijziging van uw persoonlijke gegevens kunt u doorgeven op ons e-mail adres: info@kinderdorpniedorp.nl
(zie ook ons Privacy protocol)

Omgangsvormen: houding en gedrag

Deelnemers aan Kinderdorp Niedorp dienen beleefd en vriendelijk te zijn tegen iedereen die hen aanspreekt en die door hen wordt aangesproken. Wanneer een deelnemer aan Kinderdorp Niedorp zich niet naar behoren gedraagt, kan hij/zij een officiële waarschuwing van een vrijwilliger van Kinderdorp Niedorp krijgen. Na twee officiële waarschuwingen volgt er uitsluiting van verdere deelname aan Kinderdorp Niedorp. In overleg met ouders/verzorgers wordt het kind opgehaald.

Aansprakelijkheid:

Deelname aan Kinderdorp Niedorp is geheel op eigen risico. De organisatie van Stichting Kinderdorp Niedorp kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vernieling, beschadiging of vermissing van eigendommen van deelnemers voor, tijdens of na de activiteiten.

Schade Kinderdorp Niedorp:

Indien deelnemers schade toebrengen aan eigendommen van Stichting Kinderdorp Niedorp, of aan mensen en/of organisaties die door Stichting Kinderdorp Niedorp worden ingezet, zal de stichting de schade verhalen op de veroorzaker van deze schade, of zijn/haar ouders/verzorgers.

Beeldmateriaal:

Stichting Kinderdorp Niedorp heeft het recht foto’s en opnamen te maken van deelnemers en vrijwilligers, tijdens, maar ook voor en na Kinderdorp, te gebruiken voor promotionele doeleinden.
(zie ook ons Privacy protocol)

Afgelasting:

Het evenement wordt afgelast wanneer het weer te slecht is voor het bouwen van hutten. Dat wil zeggen dat de voorspelling uitgaat van regenbuien gedurende het hele evenement, of een groot deel daarvan. Bij een regenbui tussendoor werken we gewoon door.

Regels & Veiligheid:

EHBO
Gedurende het hele kinderdorp is er een EHBO post aanwezig.
Calamiteitenplan
Bij calamiteiten is de voetbalkantine de uitvalsbasis.
Op het terrein zijn brandblussers en blusdekens aanwezig.

Risico’s Beperkende maatregelen:

-Slippers, sandalen of andere open schoenen zijn niet toegestaan. Alleen stevige, gesloten schoenen.
-Ouders verzorgers zorgen ervoor dat de deelnemers ingesmeerd zijn tegen de zon.
-Alle begeleiders zien toe op uitstekende spijkers. Deze moeten worden teruggeslagen.
-Het zagen van het bouw materiaal gebeurd alleen bij de zaaghoek door aangewezen vrijwillige timmerlieden.
-Nadat de constructie van de hut door de aangewezen vrijwillige timmermannen goedgekeurd is, mag er verder gebouwd worden. Zij houden tevens toezicht op onveilige situaties.
-Op elke groep ter grootte van 6 deelnemers zal één begeleider aanwezig zijn.
-Er zullen lijsten aanwezig zijn met de nummers van politie, brandweer, ambulance, huisartsenpost, tandarts.
-De organisatie zal toezicht houden op de toegangsweg, zodat deze vrij is van obstakels en de hulpverlening vrij toegang heeft tot het terrein.
-Roken en gebruik van alcohol is tijdens de aanwezigheid van deelnemers op het terrein verboden. Er is een speciale rokershoek.
-Hutten mogen uit max. 2 lagen bestaan.
-Het gebruik van open vuur op het bouwterrein en in de hutten is verboden (zoals kaarsen, kampvuren e.d.).
-Tijdens onweer wordt het bouwen voor dat moment gestaakt. Deelnemers worden dan ook opgevangen in de voetbalkantine. Indien het evenement afgelast wordt zal dit middels de website bekend gemaakt worden. Wij verwachten dan ook dat iedereen dit zelf goed via de website in de gaten houdt.